بازسازی واحد اداری محمودیه

بازسازی واحد اداری محمودیه - جزییات پروژه

کارفرما : آقای امیرخانی

محل پروژه : تهران،ایران

کاربری : اداری

وضعیت : ساخته شده

مساحت : 110 متر مربع

زمان : 1390

معمار : الهام ملااکبری داریان

اجرا : امیرخواجه امیری

بازسازی واحد اداری محمودیه - توضیحات پروژه