ساختمان اداری کاج آبادی

ساختمان اداری کاج آبادی - جزییات پروژه

کارفرما : عمران پارس جام جم

محل پروژه : ایران -تهران

کاربری : اداری

وضعیت پروژه : تکمیل شده

مساحت : 3550 متر مربع

زمان : 1390

معمار : الهام ملااکبری / میترا خسروی

تیم طراحی : سیینا زینگر/ریحانه مختاری/فرشاد رجوعی

ساختمان اداری کاج آبادی - توضیحات پروژه