پروژه عمرانی پایدار سازی کردان

پروژه عمرانی پایدار سازی کردان - جزییات پروژه

کارفرما : آقای سمیعی

محل پروژه : ایران-کردان

کاربری : پایدارسازی

وضعیت پروژه : درحال ساخت

مساحت : 1000 مترمربع

زمان : 1396

معمار : الهام ملااکبری داریان

اجرا : امیر خواجه امیری

تیم طراحی سازه : همایون جهانیان-امیر خواجه امیری-حمید جهانی

مدلسازی سه بعدی : فرهاد خدمتگزار

پروژه عمرانی پایدار سازی کردان - توضیحات پروژه