بانک ملت – شعبه بهشتی

بانک ملت – شعبه بهشتی - جزییات پروژه

کارفرما : شرکت عمران پارس جام جم

محل پروژه : ایران، تهران

کاربری : تجاری

وضعیت : تکمیل شده

مساحت : 520 مترمربع

زمان : 1390

معمار : الهام ملااکبری داریان ، میترا خسروی

تیم طراحی : سینا زینگر، ریحانه مختاری

مدلسازی سه بعدی : رضا واحدی

بانک ملت – شعبه بهشتی - توضیحات پروژه

این شعبه درتقاطع خیابان ولیعصر و خیابان عباس آباد واقع شده و شامل 3طبقه می باشد.

در بازسازی این شعبه باتوجه به ضوابط جدید بانک ملت جهت بازسازی شعب طبق متریال های مشخص شده در دفترچه مطالعاتی بانک ملت ابتدا کار بازسازی و طراحی حجم و نمای خارجی صورت گرفت نمای وضع موجود مشکلات فراوانی داشت از جمله عدم تناسبات متریال های به کار رفته ، عبور کانال ها و لوله های تاسیساتی از نمای اصلی ، عدم وجود ارتباط بصری مناسب بین وجوه مختلف نما و…

از آنجایی که این ملک سر تقاطع قرار دارشت و فرم هندسی آن تیز گوشه و مثلثی بود لذا در طراحی نمای خارجی تلاش شد تا وجوه مختلف نما و خطوط افقی طراحی شده به یکدیگر مرتبط شده و فرم پیوسته ای را تعریف کنند .

ورودی اصلی ساختمان و محل ATM در نمای خارجی به گونه ای دیده شد تا در جانمایی فضاهای داخلی طبقه همکف بهترین بهره وری را از فضا داشته باشیم.

در طبقه همکف  با حفظ محل اصلی پله های موجود ، باجه های اصلی شعبه جانمایی شد که باحفظ بازآفرینی وید مرکزی موجود ارتباط بصری بسیارخوبی با طبقه اول برقرارشد. در طبقه اول نیز سایر فضاهای اداری بانک و فضاهای مدیریتی قرارگرفت.

در طبقه زیرزمین هم فضاهای امنیتی و تاسیساتی در نظر گرفته شد .