زیگورات

زیگورات - جزییات پروژه

کارفرما : آقای سمیعی

محل پروژه : کردان-ایران

کاربری : محوطه سازی

وضعیت پروژه : دز حال ساخت

مساحت : 600 مترمربع

زمان : 2018

تیم پروژه

معمار : الهام ملااکبری داریان
اجرا : امیر خواجه امیری
تیم طراحی : سینا زینگر-سپیده دستفال
مدلسازی سه بعدی : فرهاد خدمتگزار

زیگورات - توضیحات پروژه