بانک ملت – شعبه فرهنگ

بانک ملت – شعبه فرهنگ - جزییات پروژه

کارفرما : شرکت عمران پارس جام جم

محل پروژه : ایران، تهران

کاربری : تجاری

وضعیت : تکمیل شده

مساحت : 340 مترمربع

زمان : 1390

معمار : الهام ملااکبری داریان ، میترا خسروی

تیم طراحی : سینا زینگر، ریحانه مختاری

مدلسازی سه بعدی : رضا واحدی

بانک ملت – شعبه فرهنگ - توضیحات پروژه