پروژه مسکونی زرافشان

پروژه مسکونی زرافشان - جزییات پروژه

کارفرما : آقای سمیعی

محل پروژه : تهران-شهرک غرب

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

مساحت : 1200 مترمربع

زمان : 1399

تیم پروژه

معمار : الهام ملااکبری داریان
اجرا : امیرخواجه امیری
تیم طراحی : الهام ملااکبری داریان-سپیده دستفال-سینا زینگر
مدسازی سه بعدی : فرهاد خدمتگزار

پروژه مسکونی زرافشان - توضیحات پروژه